nuffnang ads

Pengikut

Jumaat, 16 September 2011

WALIMATUL URUS YG BETUL MENGIKUT ISLAM

Walimah pernikahan adalah sunnah muakkadah menurut jumhur ulama berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari dari Anas bin Malik bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdul Rahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma. "Lalu baginda bersabda:" Semoga Allah memberkati perkahwinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. " Juga riwayat lain dari Imam Muslim dari Anas berkata; "Saya tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan jamuan makan (walimah) terhadap para isterinya-Abu kamil berkata-terhadap para isteri-isterinya, seperti jamuan yang beliau adakan masa mengahwini Zainab. Ketika itu beliau menyembelih kambing. " Kerana perkahwinan dalam islam merupakan amal ketaatan kepada Allah swt maka perlu dielakkan pelbagai acara yang di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan Allah swt yang boleh menyebabkan hilangnya keberkatan didalamnya. Diantara hal-hal yang seharusnya dielakkan dalam acara walimatul 'urs (majlis perkahwinan): 1. Menghindari terjadinya ikhtilath (percampuran) antara para jemputan laki-laki dan perempuan dalam satu majlis, termasuk dalam hal ini menyandingkan pengantin lelaki dan wanita di pelaminan yang disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir sementara di antara mereka ada yang soleh, fasik atau mungkin kafir. Biasanya setelah disandingkan maka para jemputan baik laki-laki dan perempuan berbaris memberikan ucapan kepada kedua-dua mempelai secara bergantian yang membolehkan berlaku sentuhan kulit atau pandangan kepada yang bukan mahramnya dan tak disangsikan lagi hal ini boleh mengundang fitnah. Jika pada acara itu para undangan diberikan peluang untuk memberian ucapan selamat hendaklah para jemputan lelaki hanya memberikan ucapan selamat kepada pengantin lelaki saja begitu juga dengan para jemputan wanita cukup memberikan ucapan selamat kepada pengantian wanita saja sehingga tidak terjadi ikhtilat di antara mereka. Termasuk ikhtilath adalah turun foto atau gambar kedua-dua mempelai dengan para jemputan yang hadir baik dengan menggunakan kamera dan video. Firman Allah swt: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن Ertinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:" Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan ". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya." (QS. An Nur: 30 - 31) 2. Tidak menghadirkan lagu-lagu atau para penyanyi baik laki-laki atau perempuan, yang boleh melalaikan si pendengar dari zikrullah atau boleh membangkitkan syahwat mereka. Elakkan pula penggunaan alat-alat muzik di dalam walimah pernikahan ini kecuali duff (rebana). Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahawa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Ansar senang akan hiburan?." Imam Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Dzakwan ia berkata; Ar Rubayyi 'binti Mu'awwidz bin' Afran berkata; suatu ketika, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk semasa aku membina mahligai rumah tangga (berkahwin). Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana kedudukan dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan perajurit yang gugur pada saat perang Badar. " Dibolehkan bagi anda menghadirkan nasyid-nasyid islamiyah (senandung-senandung islami) yang tidak menggunakan peralatan muzik. Markaz al Fatwa menyebutkan bahawa tidak mengapa mendengar nasyid-nasyid di dalam beberapa kesempatan, antaranya pada walimah pernikahan jika tidak mengandungi muzik dan suara-suara yang menyerupai muzik (Markaz al Fatwa No. 19596) Hal-hal lain yang perlu anda perhatikan di dalam melaksanakan walimah pernikahan kelak agar sesuai dengan syariat adalah: 1. Jangan hanya mengundang orang-orang kaya tetapi juga oang-orang miskin. Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahawa ia berkata; "Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah, yang diundang setakat orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak dijemput. Siapa yang tidak memenuhi jemputan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. " 2. Menghindari perilaku membazir dalam perkahwinan, termasuk menyebarkan jemputan yang terlalu banyak melebihi seharusnya. Firman Allah swt وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) 26 ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) 27 ( Ertinya: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. "(QS. Al Isra: 26 - 27) 3. Hendaknya para jemputan mendoakan kedua mempelai dengan doa-doa yang disyariatkan, seperti: "Baarakallaahu LAKA WA baaraka 'ALAIKA WA jama'a BAINAKUMAA FII KHAIRIN" (Semoga Allah memberkatimu dan sentiasa memberkatimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. "(HR. Abu Daud) "Allahumma baarik FIIHIMA wa baarik FII ABNAAIHIMA" (Ya Allah berkatilah mereka berdua dan berkatilah bagi mereka berdua pada anak-anak mereka berdua. "(HR. At-Thabrani) 4. Meminta mahar yang paling mudah bagi si lelaki. Abu Daud meriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir bahawa Rasulullah shalallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah." Wallahu A'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

nuffnang